6-daagse leergang Procesbegeleiden

‘Gedoe’ in teams bespreekbaar maken.

Als teamleden samenwerken kan er gedoe ontstaan: discussies die vastlopen, passiviteit, persoonlijke aanvallen of wij-zij-denken. Dan komt een team niet verder, en als procesbegeleider/teamcoach kan je onzeker zijn over óf en hoe je het best kan interveniëren.

“Een professioneel en fris uitgangspunt, scherp diagnosemodel, aandacht voor jouw ontwikkeldoel, heldere stappen en veel oefenen om het écht in de vingers te krijgen”
Pieterbas Buijs (begeleider teamsessies, trainer en expert in Medezeggenschap)

Concrete vaardigheden en stevig methodisch kader

In de praktische Leergang Procesbegeleiden voor Teamcoaches leer je door een stevig methodisch kader en concrete vaardigheden rake interventies in het hier-en-nu van teams te maken.
Met als resultaat:
je bent beter in staat je rol te pakken, betere keuzes te maken in wat je onderwerp van gesprek maakt en scherper en constructiever te interveniëren.
Met daarbij als motto:
bespreek het zo oppervlakkig als mogelijk en zo diep als nodig. Dus géén teamtherapie. 

Opzet van de leergang: krijg het echt in de vingers.

Dat doen we met:

– een vrijblijvend intakegesprek vooraf
– het Handboek procesbegeleiden voor teamcoaches
– zes trainingsdagen met tussentijdse verwerkingsopdrachten
– gerichte oefeningen en feedback tijdens de training
– methodisch kader en concrete handvatten
– telefonisch tussentijds spreekuur
– videosupervisie op je eigen uitvoering

“De waarde van de Leergang zit naast de diepgang, voor mij in het vele oefenen om de vaardigheden eigen te maken”
Philip Verzellenberg (expert teams, leiderschap en samenwerking)

Leergang Procesbegeleiden | Jaarcongresaanbieding

Deelnemerskosten in loondienst: € 2.695,50*   normaal € 2.995,-
Deelnemerskosten als zzp’er: € 2.362,50*      
normaal € 2.650,-

*Omdat wij CRKBO-gecertificeerd zijn, betaal je geen BTW.

De jaarcongresaanbieding is:
deelname aan de 6-daagse leergang voorjaar 2023
– korting op de deelnemersprijs
– extra supervisiegesprek na afloop van de leergang ter waarde van € 250,-

Data & tijden

Voorjaar 2023

De leergang vindt plaats op: 
Dag 1 & 2: 15 & 16 maart 2023
Vrijhouden voor oefengroep: 29 maart 2023 (13:30-17:00)
Dag 3 & 4:  19 & 20 april 2023
Vrijhouden voor oefengroep: 10 mei 2023 (13:30-17:00)
Dag 5 & 6:  24 & 25 mei 2023 2022 
Supervisiegesprek: 20 of 21 juni 2023 (+/- 1,5 uur per persoon) 

Trainers: Drs Daan V. Rookmaaker en Drs Jaco van der Schoor


Locatie en groepsgrootte

De training vindt plaats in ons kantoor centraal in Nederland: 

Benedeneind Zuidzijde 289B, 3405 CK in Benschop (net onder Utrecht).

De groep is minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. De ruimte is geschikt voor 1,5m-opstelling.

Uitgangspunt is dat we elkaar in de zaal treffen, door C19-omstandigheden kan het zijn dat we daarvan afwijken en gedeeltelijk online moeten trainen.


Het materiaal (inbegrepen)

– ‘Handboek procesbegeleiden voor teamcoaches’ (Jaco van der Schoor en Daan Rookmaaker, 2020)
– ‘Tools voor teams’ (Jaco van der Schoor en Thijs Rijnbergen, 2016).
– Concreet uitgewerkte praktische stappenplannen.

Dit zeggen deelnemers over de leergang

– Waar heb je het meest aan gehad?
– Wat vond je van de opzet?
– Hoe heb je de trainers ervaren?


Aanvragen vrijblijvend intakegesprek

Vul hier alvast wat informatie in

Het invullen en terugsturen verplicht je tot niets.